Vagrant lxc

W poprzednim artykule (Docker - podstawowy kontener) opowiedziałem Wam o moich pierwszych przygodach z Dockerem i linuksowymi kontenerami. Jedną z zalet, jaką wszyscy podają, jest brak wirtualizacji (a co za tym idzie duża oszczędność zasobów) w porównaniu do Vagrant, który to używa właśnie wirtualizacji, choćby przy pomocy VirtualBox. Gdy się tak zagłebiałem w świad Dockera, przypadkiem natrafiłem na wtyczkę do Vagrant, która to zamiast np. VirtualBox używa własnie LXC - vagrant-lxc

Pierwsze wstępne wrażenia bardzo pozytywne. Vagrant startuje zauważalnie szybciej niż na powiedzmy VirtualBox. Dodatkowo mogę skonfigurować Vagrant niemalże dokładnie tak samo jak wcześniej, co mnie bardzo cieszy - bardzo mi zależało na standardowym podmontowaniu plików oraz sieci wewnętrznej. Przykładowy plik Vagrantfile:

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "fgrehm/trusty64-lxc"
 config.vm.network "private_network", ip: "192.168.2.100", lxc__bridge_name: 'vlxcbr1'
 config.vm.synced_folder ".", "/var/www"
 config.vm.synced_folder '.', '/vagrant', disabled: true
 config.vm.provider :lxc do |lxc|
  # Same effect as 'customize ["modifyvm", :id, "--memory", "1024"]' for VirtualBox
  lxc.customize 'cgroup.memory.limit_in_bytes', '1024M'
 end
end

oraz wywołanie:

vagrant up --provider=lxc

Śmiga jak ta lala i działa jak stary poczciwy Vagrant na VirtualBox. Ktoś już na tym pracował? Zauważyliście jakieś poważne wady?

Komentarze

 

Dodaj komentarz

 

Dostępne bbcode: b, u, i, url, code, php, css, html, sql, js

Ostatnio komentowane

 1. ShoutBox Podświadomość
 2. ShoutBox Trilux
 3. ShoutBox morelowy-dolomit
 4. ShoutBox Lucidoremi
 5. ShoutBox Goran Lezczek
 6. ShoutBox Ktos
 7. Opcje dwuwartościowe... gosc

Ostatnio na forum

 1. alkoholu na prezent alkoholu na prezent
 2. Kod 95 w Polsce Kod 95 w Polsce
 3. Naświetlacz LED 100W Naświetlacz LED 100W
 4. Retainer Retainer
 5. Retainer Retainer
 6. Kule ortopedyczne Kule ortopedyczne
 7. Bydgoszczy aparaty s... Bydgoszczy aparaty słuchowe

Skrypty użytkowników

 1. Klasa obsługi szablo... Lirdoner
 2. Sekcje user76
 3. Klasa walidująca for... user76
 4. Licznik Gości online korey
 5. Form Builder Comandeer
 6. Dynamiczny licznik z... korey
 7. Captcha Comandeer